banner - Každý by se měl umět postarat o své odpady!

 

Zřízení Regionálního odpadového centra Pardubického kraje (ROC) bylo jedním ze stěžejních úkolů v krajském Plánu odpadového hospodářství (POH), který byl dne 29. dubna 2004 schválen Zastupitelstvem Pardubického kraje.

ROC, jehož provozovatelem je Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, vzniklo v roce 2004. Účelem bylo vytvořit odbornou platformu poskytující komplexní poradenskou a informační činnost v oblasti odpadového hospodářství na území Pardubického kraje. ROC poskytuje občanům, obcím i podnikatelským subjektům základní informace v oblasti nakládání s odpady (třídění, recyklace, způsoby využití a zneškodnění odpadů apod.), prostřednictvím těchto webových stránek informuje také o legislativních změnách, týkajících se dané problematiky.

V případě zájmu o poradenství použijte formulář pro dotazy nebo kontaktujte odborného konzultanta v oblasti nakládání s odpady.

Regionální odpadové centrum ve spolupráci s Pardubickým krajem a společností EKOKOM, a.s. realizuje krajskou komunikační kampaň na podporu třídění odpadů "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Pardubickém kraji". Cílem projektu je pomoci obcím zahustit sběrovou síť na tříděný sběr tak, aby byla snadno dostupná občanům. Snahou kampaně je dovybavit obce kontejnery pro sběr jednotlivých komodit (papír, plasty, sklo) a pomoci ke splnění cílů krajského plánu odpadového hospodářství. Partneři projektu jsou společnosti Asekol s.r.o. a Elektrowin a.s. Více se krajské komunikační kampani věnují stránky www.ekontejnery.cz